Anthémis aromatherapie etherische oliën - basis oliën
natuurlijke huidverzorging
Bach Flower Remedies of Bach Bloesems bestaan uit 38 verschillende tincturen: Agrimony, Aspen, Centaury, Cerato, Cherry Plum, Chestnut, Chicory, Clematis, Crab Apple, Elm, Gentian, Gorse, Heather, Holly, Honeysuckle, Hornbeam, Impatiens, Larch, Mimulus, Mustard, Oak, Olive, Pine, Rock Rose, Scleranthus, Star of Bethlhem, Vervain, Vine, Water Violet, Wild Oat, Wild Rose, Willow en Rescue Remedy


basis oliën info
basisoliën prijzen
maceraten en vetten


etherische oliën
eth. olie A t/m D
eth. olie E t/m K
eth. olie L t/m R
eth. olie S t/m Z

Attars

prijzen grootverpakking
insecten verdrijven

Nederlandse namen
botanische namen
boeken
recepten


therapeutische mengsels


Dode Zee
Edom huidverzorging
Edom aanbieding
Safi huidverzorging
Dode Zee mineralen
Dode Zee modder
Rügener Krijt
probeersetje Krijt


plantaardige
huidverzorging

Neutral Dode Zee
Mineral Rügener Krijt
Tea Tree verzorging
Duindoorn verzorging
Rozenbottel verzorging
Cocos huidverzorging

handcrèmes
shampoo
probeersetjes

Sheabutterproducten

mineralen
gezondheidshangers
colliers
knuffelstenen
zoutlampen


massage oliën
huid oliënAleppo zepen
zepen
zeepaanbieding
webwinkel
   
Bach Flower Remedies
balans tussen lichaam en geest


Bach Bloesems zijn gemakkelijk te gebruiken en geschikt voor het hele gezin. Ze kennen geen bijwerkingen, zijn niet verslavend en belemmeren de werking van andere geneesmiddelen niet. De Bach Flower Remedies bieden jong en oud de nodige ondersteuning voor het welzijn van lichaam en geest. Wilt u meer weten over Dr. E. Bach en zijn werkwijze klik dan hier


Dr. Bach had veel interesse in mensen. Hij bestudeerde hun gedrag en met name hun stemmingen en emoties. Die deelde hij in zeven groepen in t.w.

I angst
II onzekerheid
III onvoldoende interesse in het hier en nu
IV eenzaamheid
V overgevoeligheid
VI moedeloosheid en wanhoop
VII overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

De Bach Bloesem Remedies zijn heel effectief als maar de juiste remedie wordt aangewend. Maak daarom uw keuze weloverwogen en zoek in de
trefwoordenlijst het begrip of woord wat uw emotie of stemming het beste beschrijft. Klik op de achter het begrip vermelde tinctuur en kijk of de omschrijving overeenkomt met de symptomen van uw kwaal.
In combinatie met één of meer trefwoorden kunt u met de volgende omschrijvingen van de tincturen, eenvoudig vaststellen welke remedie voor u het meest geschikt is. Prijzen van de remedies vindt u >> hier


uitvoerige beschrijving van de Bach Bloesem Remedies
 
01   AGRIMONY - Agrimonie
Agrimonia eupatoria
negatief: geveinsde zorgeloosheid positief: onvervalst optimisme
Voor mensen die hun moeilijkheden en zorgen, innerlijke conflicten en kwellende gedachten verbergen achter een masker van opgewektheid en zorgeloosheid. Zij willen een onbekommerde, goede indruk naar buiten toe uitdragen onder het motto "keep smiling" en zullen hun materiële, beroeps- of gezondheidsproblemen niet toegeven ofwel sterk minimaliseren. Deze vriendelijke, vrolijke en graag geziene personen leven graag in een harmonische prettige omgeving en zijn uiterst gevoelig voor conflictsituaties en zullen alles doen om ruzies en confrontaties te vermijden. Om aan hun zorgelijke gedachten te ontsnappen of te voorkomen dat ze gaan tobben, storten ze zich in allerlei activiteiten, zoeken steeds het gezelschap op van anderen of proberen hun toevlucht te nemen tot het euforiserend effect van alcohol, drugs of sigaretten.
 • bij innerlijke onrust die zich uit in; kleine zenuwtrekjes, nagelbijten, aan het haar prutsen, tandenknarsen in de slaap
 • bij verslavingsneiging, vooral drankzucht, ter compensatie van hun leed
 • voor kinderen met snel opgedroogde tranen, die zich snel opgewekt voordoen, ondanks hun verdriet
 • voor mensen met een lichamelijke handicap om hun verborgen pijn te verlichten
 • voor zieken die door grapjes hun klachten verdoezelen en het verplegend personeel zelfs vermaken
 • voor mensen die ondanks hun problemen altijd "heel goed, dank je wel" antwoorden als je vraagt hoe het er mee gaat
in combinatie met SCLERANTHUS bij; aanpassingsproblemen in bijv. ploegendiensten door het veranderen van het slaapritme / in de luchtvaart door de verschillende tijdzones
klik op de eerste letter van een remedie om terug te gaan naar het uitgangspunt

»

02   ASPEN - Ratelpopulier (Esp)
Populus tremula
negatief: onbestemde angst positief: onbevreesdheid
Voor hen die last hebbenvan vage, ongegronde en onverklaarbare angsten en voorgevoelens en die heimelijk de vrees koesteren voor een ongedefinieerd naderend onheil of lichamelijke gewelddoening. Zij zijn vaak bijgelovig, hebben angst voor godsdienstige onderwerpen (bijv. de hel) , duisternis en dooden oeken vaak houvast in occulte, bovennatuurlijke verschijnselen. Hun onbestemde angsten ontstaan dikwijls door hun rijke fantasie en treden meestal op als ze alleen zijn, maar ook in gezelschap.
 • bij angst door fysiek geweld, overval of verkrachting
 • voor vrouwen die slachtoffer geweest zijn van een verkrachting
 • voor kinderen die slachtoffer geweest zijn van een mishandeling
 • voor kinderen die niet alleen in het donker willen slapen (het licht moet blijven branden) met angst voor bedenksels bijv. spoken
 • bij paranoia, achtervolgingswaan
 • voor mensen met hardnekkige bijgelovige denkbeelden
 • voor alcoholisten met dwangvoorstellingen
 • bij een horrortrip als gevolg van geestesverruimende drugs
 • bij angst alleen, voor mensen die het onheil in de lucht voelen hangen
 • bij angst gepaard met; kippenvel, beven (trillen als een espeblad), zweten, haren die ten berge rijzen
 • bij nachtmerries, plots wakker schieten in paniek en niet meer kunnen inslapen
klik op de eerste letter van een remedie om terug te gaan naar het uitgangspunt

»

03   BEECH - Beuk
Fagus sylvatica
negatief: onverdraagzame kritiek positief: verdraagzaamheid
Voor mensen met een kortzichtige, kritische instelling en arrogante uitstraling, die heel onverdraagzaam zijn. Zij veroordelen streng op basis van hun erg bekrompen maatstaven de andren omdat zij totaal geen vermogen hebben zich in te leven in andermans gevoelens en geen begrip hebben voor diens fouten of tekortkomingen. Zij zien nooit het positieve aan iemand, maar keuren steeds het gebrekkige of `afwijkende` af.
 • bij afkeurend veroordelen van anderen, onrijp gedrag
 • bij intolerantie, vooroordelen tegen bijv. minderheden
 • bij spottend, hatelijk en kritische gedrag
 • voor zij die op een overdreven manier discipline, orde en exactheid eisen van anderen
 • voor zij die de splinter in andermans oog, maar niet de balk in eigen oog zien
 • voor kleingeestige mensen die niet inzien dat anderen minderbegaafd kunnen zijn en zich afvragen "hoe kunnen ze toch zo dom zijn"
 • als men zich stoort aan gebaren, spreektaal en gewoonten van anderen
klik op de eerste letter van een remedie om terug te gaan naar het uitgangspunt

»

04   CENTAURY - Duizendguldenkruid
Centaurium umbellatum
negatief: zwakke goedmoedigheid positief: gemotiveerde dienstbaarheid
Voor personen met een zwake wil die zich te bereidwillig en meegaand opstellen t.o.v. de wensen van anderen. Hun hulpvaardigheid en goedmoedigheid wordt dan ook gemakkelijk uitgebuit; ze kunnen geen `neen` zeggen. Deze passieve , soms slaafse mensen laten moeilijk hun individualiteit gelden, komen niet voor hun eigen belangen op, doch ondergaan de invleod van een krachtige of egoïstische persoonlijkheid (superieuren, echtgenoot, moeder of vader). Zij zijn gevoelig voor lofbetuigingen en standjes, verlangen erkenning en bevestiging.
 • voor hen die geen "neen" kunnen zeggen, niets kunnen weigeren
 • voor de voetveeg, de sloof die zich laat onderdrukken
 • bij onbewust overnemen van gebaren, opvattingen en zinswendingen van sterkere persoonlijkheden
 • voor personen die hun eigen individualiteit niet laten gelden
 • voor mensen die hun eigen persoonlijkheid opgeven en zich willoos onderwerpen aan een sterke "geestelijke leider"
 • voor mensen die sterk vasthouden aan geldende voorschriften en gebruiken
klik op de eerste letter van een remedie om terug te gaan naar het uitgangspunt

»

05   CERATO - Loodkruid
Ceratostigma willmottania
negatief: voortdurend raad vragen positief: innerlijke zekerheid
Voor twijfelende personen die hun eigen intuïtie wantrouwen en onzeker zijn in hun besluitvorming. Ze zijn niet in staat een eigen oordeel te vormen en vragen voortdurend raad aan anderen. Ze hechten teveel waarde aan andermans mening, waardoor ze soms een lichtgelovige onzekere en soms domme indruk maken. Meestal beseffen ze niet dat ze zelf veel weten en negeren hun inwendige stem. Een pasgenomen beslissing betwijfelen ze het volgende moment al.
 • voor schoolgaande jeugd bij wie de intuïtie wordt onderdrukt door de hoge eisen van het leerprogramma
 • voor mensen die teveel belang hechten aan de heersende mode of trend
 • voor zij die steeds de laatst gehoorde aanbeveling volgen bijv. voor het behandelen van een ziekte
 • voor zij die kennis en informatie verzamelen zonder ze in de praktijk om te zetten
 • voor hen met de neiging om gedragingen van personen die ze bewonderen te imiteren
 • voor kinderen die op examens goede antwoorden weer doorhalen
 • voor hen die raad vargen, ondanks een eigen goed gefundeerde mening
klik op de eerste letter van een remedie om terug te gaan naar het uitgangspunt

»

06   CHERRY PLUM - Kerspruim
Prunus cerasifera
negatief: verlies van zelfbeheersing positief: ontspannen gemoedsrust
Voor personen met de angst hun zelfbeheersing te verliezen waarbij hun innerlijke conflicten aan de oppervlakte zullen komen in de vorm van onbeheerste driftaanvallen of geweldadige impulsen. Ze hebben vaak de angst anderen iets vreselijks aan te doen. In vergevorderd stadium zijn ze bang krankzinnig te worden, of lopen met zelfmoordgedachten rond.
 • voor ouders die bang zijn dat ze hun kinderen eens te hardhandig zullen aanpakken
 • voor mensen die al eens wegens waanideeën en dwangvoorstellingen in een psychiatrische instelling zijn terecht gekomen en bang zijn er opnieuw te verzeilen
 • voor hen die overwegen zelfmoord te plegen
 • voor hen die psychisch extreem overladen zijn, balancerend op de rand van een zenuwinstorting
 • soms bij behandeling van bedplassen; als de bewuste lichaamsbeheersing wegvalt en de innerlijke conflicten de vrije loop gaan
 • voor personen met een onweerstaanbare drang man, vrouw of kind iets aan te doen; bij moorddadige opwellingen
 • bij plotse onbeheerste woede-aanvallen vooral bij kindern
 • bij hysterische aanvallen en emotionele uitbarstingen
klik op de eerste letter van een remedie om terug te gaan naar het uitgangspunt

»

07   CHESTNUT BUD - Kastanjeknop
Aesculus hippocastanum
negatief: steeds dezelfde fouten maken positief: leren en actief ervaring opdoen
Voor personen die de neiging hebben steeds weer dezelfd fouten te herhalen, geen lessen kunnen trekken of hun ervaringen niet verwerken. Meestal zijn het optimistische, zorgeloze doch ook wat oppervlakkige naïeve mensen die moeilijk iets bijleren. Zij zijn eerder onverschillig en onopmerkzaam, vergeten onaangename ervaringen uit het verleden zo snel mogelijk en maken zo geen progressie in hun ontwikkeling. Zij zullen zich reeds op iets nieuws storten voor zij klaar zijn met hetgeen waarmee ze nog moeten beginnen.
 • voor afwezige, verstrooide kinderen die bijv. steeds hun lunchpakket vergeten of steeds dezelfde fouten in een dictee maken
 • voor kinderen met een gebrek aan interesse en aandacht; ze leren langzaam en blijven `achter` op school
 • voor mensen die steeds dezelfde ongelukjes hebben
 • bij een gebrekkig observatievermogen
 • bij periodiek terugkerende ziekten met hetzelfde patroon bijv. migraine-aanval steeds na ruzie over hetzelfde onderwerp / maagzweer die steeds opspeelt bij dezelfde emotionele belasting / verkoudheid die met de regelmaat van een klok terugkeert
klik op de eerste letter van een remedie om terug te gaan naar het uitgangspunt

»

Bach Flower Remedies of Bach Bloesems bestaan uit 38 verschillende tincturen: Agrimony, Aspen, Centaury, Cerato, Cherry Plum, Chestnut, Chicory, Clematis, Crab Apple, Elm, Gentian, Gorse, Heather, Holly, Honeysuckle, Hornbeam, Impatiens, Larch, Mimulus, Mustard, Oak, Olive, Pine, Rock Rose, Scleranthus, Star of Bethlhem, Vervain, Vine, Water Violet, Wild Oat, Wild Rose, Willow en Rescue Remedy

bacha.htm - laatste wijziging woensdag 15 september 2010

copyright Anthémis aromatherapie - Oosterstreek / alle rechten voorbehouden - info@anthemis.nl

disclaimer

   

basisolie van de maandetherische olie van de maandEdom huidverzorging

aanbieding
Rio de Coco
probeersetje
Mineral krijtserie
probeersetje Krijt

Neutral Dode Zee
probeersetje
PH-basisch krijtserie
Rosa Mosqueta
probeersetje
Sandorini
probeersetje
Tea Tree verzorging
probeersetje

silicium gelNigella balsem